Htx Tâm Trà Thái trân trọng gửi lời Chúc mừng Bác
Kính chúc Bác sức khỏe đạt nhiều thành tựu to lớn trên cương vị mới, trọng trách mới

OCOP Nhất Đinh Trà
2019 Bà Hoàng Thị Tân – GĐ HTX Tâm Trà Thái vinh dự được giới thiệu sản phẩm OCOP Nhất Đinh Trà với Bác và Thủ tướng Campuchia tại Hà Nội