Mua hàng trực tuyến

Cửa hàng: Mua ngay

Facebook: Mua ngay

Liên hệ: 0901.68.3939

Giờ mở cửa: 7:30 – 22:30

HTX Tâm Trà Thái

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái 2, X. Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên

Liên hệ: 0829.84.6777

Giờ mở cửa: 8:00 – 17:00

Van’s Farm

Địa chỉ: 210 Nguyễn Công Hoan, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

Liên hệ: 0829.84.6777

Giờ mở cửa: 7:30 – 19:30

HTX Tâm Trà Thái

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái 2, X. Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên

Liên hệ: 0829.84.6777

Van’s Farm

Địa chỉ: 210 Nguyễn Công Hoan, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

Liên hệ: 0829.84.6777

Mua hàng trực tuyến

Cửa hàng: Mua ngay

Facebook: Mua ngay

Liên hệ: 0901.68.3939

Giờ mở cửa: 7:30 – 22:30