Hộp gỗ Tâm Trà Thái

500,000VND

  • Sản phẩm được làm bằng gỗ tự nhiên với sản phẩm trà là các búp chè khô nõn tôm cao cấp.
  • Được đóng gói trong hộp 250gram, trong đó có các gói nhỏ chứa 10gram chè khô.
  • Được sản xuất theo hoàn thoàn theo tiêu chuẩn VietGap và theo hướng hữu cơ.
Hướng Dẫn Sử Dụng