Hộp gỗ Tâm Trà Thái

500,000

  • Sản phẩm được làm bằng gỗ tự nhiên với sản phẩm trà là các búp chè khô nõn tôm cao cấp.
  • Được đóng gói trong hộp 250gram, trong đó có các gói nhỏ chứa 10gram chè khô.
  • Được sản xuất theo hoàn thoàn theo tiêu chuẩn VietGap và theo hướng hữu cơ.
Trà tôm cao cấp hộp gỗ
Hộp gỗ Tâm Trà Thái

500,000

Hướng Dẫn Sử Dụng